en English

Cov Lus Qhia Taw Qhia

Kev Qhia Hauv Chaw Ua Haujlwm Hauv Tshuab Electronic

Dab tsi yog Cov Lus Qhia Lub Chaw Ua Haujlwm Txuj Ci?

Cov lus qhia kev tshaj lij yog thawj cov ntawv pov thawj scientific rau NRCS. Lawv muaj cov ntaub ntawv qhia txog kev txuag cov av, dej, huab cua, thiab cov nroj tsuag thiab tsiaj muaj feem xyuam.

Cov lus qhia kev qhia siv hauv txhua cov chaw haujlwm hauv nroog yog li kom lawv siv rau thaj tsam thaj chaw uas lawv tau npaj. Cov ntaub ntawv no raug xa mus rau Hauv Chaw Qhia Txog Kev Ua Haujlwm ntawm Cov Kws Ua Haujlwm (FOTGs).

Cov ntoo loj hlob nyob hauv arboretum.

Cov Qauv Qhia Taw Qhia

Koj Lub Xeev Lub Chaw Haujlwm Txuj Ci Zog Cov Lus Qhia

Ua tsaug rau koj siv tus tuav ntaub ntawv rau upload koj cov ntaub ntawv.