en English

Kev cob qhia thiab ntawv pov thawj

“Qhov kev paub thiab kev kawm kuv tau txais los ntawm NRCS Txoj Kev Txuag Ntaus Hla yog dhau ntawm qhov kev cia siab. Yog li ntawd ntau ua kom pom tseeb tau muab tso rau kev kawm hauv teb, sib koom tes ntsuas ntawm cov peev txheej txhawj xeeb thiab kev koom tes ncaj qha nrog cov tsim khoom lag luam, nws yog qhov nyuaj rau xav tias yuav ua li cas cov txheej txheem kev npaj yuav ua nrog txhua qhov tseeb thiab kev tshaj lij tsis muaj qhov kev kawm no. Kuv nquahu kom txhua tus peev txheej npaj txhawm coj mus siv sijhawm hauv lub sijhawm tuaj koom - dab tsi koj kawm thiab kev paub yuav muaj nuj nqis rau koj txoj haujlwm thiab lub neej ua kev npaj rau kev txuag. "

Michael Hipp

Snohomish Kev Tiv Thaiv Cheeb Tsam, Ntxuav.

Vim Li Cas Thiaj Tau Txais Ntawv Pov Thawj?

Kev cob qhia online

Tau Ntawv Pov Thawj

Daim Ntawv Qhia Kev Kawm