en English

Hais txog

NCPP Cov Koom Tes Ua Haujlwm

Ib pawg neeg zaum ib lub rooj kos npe sib cog lus.

Tom qab

Cov lag luam koom tes tau tsim nyob rau xyoo FY 2015 los hais txog lub luag haujlwm tseem ceeb uas kev npaj txuag hluav taws xob ua kom muaj kev ncaj ncees rau kev txuag txuag rau thaj av ntiag tug. Txij thaum ntawd los, NCPP tau ua haujlwm los “Reinvigorate Kev Txuag Kev Npaj Ua”Los ntawm kev siv cov hom phiaj thiab cov kev ua uas txhawb txoj kev ua kom pom tseeb, muab cov cuab yeej tshiab, thiab nthuav kev kawm kom lub peev xwm ntawm peb cov neeg ua haujlwm pabcuam xa tau cov phiaj xwm zoo txog kev txuag kev pab. Txoj kev sib koom tes ua haujlwm ua ke los muab kev coj noj coj ua hauv tebchaws thiab pab kom pom qhov kev xam pom sib xws: “Lub tebchaws muaj txiaj ntsig hauv kev sib haum xeeb nrog thaj chaw zoo. "

 

NCPP tau tsim lub tswv yim uas ua kom peb cov neeg ua haujlwm hauv thaj chaw muaj txoj kev paub zoo, nyob ntawm qhov chaw yog, thiab muaj sijhawm txaus los ua haujlwm ib leeg nrog peb cov neeg siv khoom sib txawv. Peb tau ua haujlwm nrog kev pab ntawm plaub pawg haujlwm ua haujlwm los daws cov kab kev kawm, thev naus laus zis thiab cov cuab yeej, kev xav tau kev sib txuas lus, kev lav phib xaub thiab kev sib koom tes - txhawm rau kom peb ua tiav peb cov neeg siv kev cia siab rau cov kev sib tw ua ntej hauv kev txuag thiab kev ua liaj ua teb.

Peb Lub Zeem Muag

"Lub tebchaws muaj txiaj ntsig hauv kev sib haum xeeb nrog thaj chaw zoo. "

Objectives

Reinvigorate kev npaj txuag.

Txhim kho txoj kev sib koom tes lub peev xwm txhawm rau xa ib-ntawm-ib txoj hauv kev txuag kev pab tswv yim.

Ua kom muaj kev txaus siab, kev pab raws seem keeb kwm kev pab.

Tsim kev ua haujlwm ntawm cov txheej txheem txuag kev txuag kom muaj zog.

Txhawm rau kom ua tiav cov hom phiaj no, NCPP Cov Thawj Coj Pab Pawg tau tsa plaub Pawg Haujlwm:

Cov neeg ua liaj ua teb taug kev thiab tshuaj lawv cov qoob loo thaum sau qoob loo.

Kev Koom Tes Sib Koom Tes thiab Kev Qiv Yis

Ib pab pawg neeg coj cov av mus kuaj.

Kev cob qhia, Ntawv pov thawj thiab Cov Cuab Yeej Siv Tshuab

Tus txiv neej sawv hauv ib daim teb sau ntawv rau ntawm nws lub computer ntsiav tshuaj.

Kev Sib Txuas Lus thiab Kev Xa Xov

Ib tug poj niam pheej zov me nyuam hauv cov qaib hauv ib lub tawb qaib.

Txiaj Ntsig thiab Kev Lav Paub