en English

đào tạo và chứng nhận

“Kinh nghiệm và học hỏi mà tôi nhận được thông qua Chương trình đào tạo về Bảo tồn NRCS ngoài mong đợi. Quá nhiều trọng tâm đã được tập trung vào học tập tại hiện trường, đánh giá thực hành mối quan tâm về tài nguyên và tham gia trực tiếp với nhà sản xuất, thật khó để tưởng tượng quy trình lập kế hoạch có thể được thực hiện với độ chính xác và chuyên nghiệp như thế nào nếu không có khóa đào tạo này. Tôi khuyến khích bất kỳ người lập kế hoạch tài nguyên nào hãy tận dụng cơ hội tham dự - những gì bạn học được và trải nghiệm sẽ là vô giá đối với sự nghiệp và cuộc sống của bạn với tư cách là người lập kế hoạch bảo tồn".

Michael Hipp

Khu bảo tồn Snohomish, Wash.

Tại sao được chứng nhận?

Đào tạo trực tuyến

được chứng nhận

Lịch đào tạo