en English

Lập kế hoạch bảo tồn

Lập kế hoạch bảo tồn là nền tảng cho việc giao bảo tồn tự nguyện.

Một kế hoạch bảo tồn toàn diện là bước đầu tiên để quản lý tất cả các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong trang trại của bạn.

Kế hoạch bảo tồn giúp bạn dễ dàng hơn trong việc xác định cách thức và thời điểm bạn có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính của Farm Bill để giúp bạn áp dụng các phương pháp bảo tồn hoặc nhận được các ưu đãi khi thử các phương pháp mới.

Các kế hoạch bảo tồn chất lượng cao có thể thay đổi tương lai của chúng ta bằng cách cung cấp cho các chủ đất và các nhà khai thác dữ liệu dựa trên khoa học và các khuyến nghị từng bước để cải thiện tính bền vững và năng suất của chúng.

Chủ trang trại Wyoming, David Flitner, nói về tầm quan trọng của việc lập kế hoạch bảo tồn trong video nổi bật này

Đánh giá từ khách hàng

"Một kế hoạch bảo tồn là một điểm cộng rất lớn, và chúng tôi luôn có một kế hoạch; đất phải kiếm sống cho tôi và tôi muốn chăm sóc nó. Một kế hoạch bảo tồn giúp tôi suy nghĩ trước, nó cung cấp định hướng và ghi lại những gì chúng tôi đã làm".

George Van Wychen

Người nông dân , Wisconsin

"Chúng tôi đã có một ý tưởng chung về những gì chúng tôi muốn. Những gì NRCS đã làm là làm việc với chúng tôi để tạo ra một kế hoạch cho các mục tiêu của chúng tôi. Việc phát triển kế hoạch đã giúp chúng tôi làm rõ mục tiêu của mình là gì và nó giúp làm rõ một quá trình để đi theo hướng đó".

"Những người ở NRCS đã cùng chúng tôi đi dạo quanh trang trại và chúng tôi vừa động não vừa nói về những gì chúng tôi muốn. Sau đó, họ đã giúp hướng dẫn chúng tôi về các chương trình mà họ có phù hợp với những gì chúng tôi muốn đạt được."

Theresa Lackey

Người nông dân , Missouri

"Kế hoạch bảo tồn mang lại cho chúng tôi một lợi nhuậnniềm vui và động lực để tiếp tục tiến về phía trước trong việc tạo ra một giấc mơ mà chúng tôi muốn ở đây."

Lập kế hoạch bảo tồn 101

Nơi nhận trợ giúp

Câu hỏi thường gặp