en English

Câu Hỏi Thường Gặp

NRCS nhận thấy các Khu Bảo tồn và các đối tác khác đóng vai trò gì trong tầm nhìn lớn hơn về Lập kế hoạch Bảo tồn?

Các đối tác cần thêm một số hỗ trợ để hiểu được vai trò đó.

Nhiệm vụ của NCPP là làm việc cùng nhau trong quá trình tái lập kế hoạch trong dài hạn (10-15 năm). Đây là thỏa thuận giữa TẤT CẢ các đối tác phân phối bảo tồn. Rất nhiều tiền và hỗ trợ đang được chuyển đến cho việc bảo tồn bên ngoài NRCS. Có hơn 7000 nhân viên của Quận.

Khoảng 4000 nhân viên trong số đó đang hỗ trợ một cách nào đó trong việc lập kế hoạch bảo tồn. NACD đang cố gắng tăng cường khả năng hỗ trợ của các khu bảo tồn trong việc lập kế hoạch này. Tuy nhiên, không phải tất cả các bang đều có quan hệ đối tác phát triển tốt trong quy hoạch bảo tồn. Để giải quyết vấn đề đó NRCS đang đảm bảo các đối tác có quyền truy cập vào các khóa đào tạo, chẳng hạn như Chương trình đào tạo. Chúng tôi đã cập nhật chính sách quốc gia trong Sổ tay hướng dẫn chung để làm rõ rằng các đối tác có khả năng tham gia các khóa đào tạo. NRCS đang khuyến khích các tiểu bang chia sẻ các nguồn lực và làm việc trên các mối quan hệ đối tác để hợp tác đào tạo. Cuối cùng, trách nhiệm đảm bảo chính sách được thực hiện một cách chính xác thuộc về Nhà bảo tồn tiểu bang, người phải đưa ra lãnh đạo về cách NRCS và các đối tác có thể làm việc cùng nhau tốt nhất để đáp ứng nhu cầu bảo tồn của tiểu bang.

NCPP không thay đổi cách lập kế hoạch bảo tồn hay 9 bước lập kế hoạch bảo tồn? Mục đích của nó là để cho phép các nhà lập kế hoạch có thêm thời gian và các công cụ tốt hơn để vượt qua tất cả 9 bước và cung cấp một sản phẩm tốt hơn, phải không?

Chính xác. Trong các cuộc thảo luận mà tôi đã có về vấn đề này và nói chuyện với các đồng nghiệp của tôi và nói chuyện với những người tại các Trung tâm Kỹ thuật, bạn thực sự có thể thấy rằng đó là chìa khóa để tiến về phía trước bảo tồn, nhưng chúng tôi cần sự hỗ trợ của các đối tác của mình. Đó là một cách tiếp cận chung mà chúng ta cần thực hiện để cố gắng đảm bảo rằng chúng ta đang giải quyết những mối quan tâm về tài nguyên đó. 9 bước đó, một lần nữa quay trở lại với Hugh Hammond Bennett, Dịch vụ Xói mòn đất trong những ngày đầu tiên của chúng ta và Dịch vụ Bảo tồn Đất, đó là một cách tiếp cận đã thử và đúng và nó đã tạo ra sự khác biệt khi chúng ta xem xét tất cả các kế hoạch bảo tồn và thậm chí Các chương trình Farm Bill và số tiền mà chúng tôi đã đưa vào nó hoạt động cùng nhau. Mỹ đã đạt được những bước tiến vượt bậc và chúng tôi đã làm được những điều tuyệt vời đó bằng nguồn lực của mình và tôi nghĩ chúng tôi có thể tiếp tục tiến về phía trước, nhưng chúng tôi cần phải làm điều đó cùng nhau bởi vì nguồn lực của chúng tôi và nhân viên của chúng tôi đang bị thu hẹp lại để giải quyết nó. Vì vậy, tôi nghĩ nó đi đúng mục tiêu.

Các kế hoạch bảo tồn có được thiết kế đơn giản để tạo điều kiện thuận lợi cho việc ký hợp đồng tài trợ chương trình không?

Không. Các kế hoạch bảo tồn được viết ra để giải quyết các mối quan tâm về tài nguyên. Mặc dù các chương trình hỗ trợ tài chính có thể có giá trị trong việc giải quyết những lo ngại đó, nhưng chúng không phải là mục đích duy nhất của quá trình lập kế hoạch. Trên thực tế, các kế hoạch bảo tồn nên mang tính trung lập về chương trình và dựa trên hỗ trợ kỹ thuật.

Nếu chi tiêu đô la cho chương trình là ưu tiên tổ chức cao nhất, thì làm thế nào để một kế hoạch bảo tồn không ràng buộc với một chương trình trở thành ưu tiên?

Năm tổ chức đối tác của NCPP ưu tiên giúp khách hàng của chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo tồn trên các vùng đất tư nhân bằng cách sử dụng các phương pháp tiếp cận dựa trên khoa học để hỗ trợ kỹ thuật bảo tồn và hỗ trợ những nỗ lực đó thông qua việc quản lý các chương trình bảo tồn. Các kế hoạch bảo tồn được phát triển thông qua Chương trình Hỗ trợ Kỹ thuật Bảo tồn (CTA) là một ưu tiên vì các kế hoạch ghi lại các quyết định mà khách hàng đã đưa ra về cách thức và thời điểm họ sẽ thực hiện các bước để thực hiện bảo tồn trên đất của họ. Kế hoạch là một tài liệu có thể giúp họ đưa ra nhiều quyết định chiến lược khác nhau về hoạt động trang trại của họ và liệu họ có nên nộp đơn xin hỗ trợ tài chính hoặc các chương trình giảm nhẹ.

Liệu có bất cứ điều gì bị loại bỏ khỏi tấm kế hoạch cho đến khi đạt được mức nhân sự phù hợp?

Mục tiêu là cung cấp cho nhân viên hiện trường các nguồn lực mà họ cần để phục vụ khách hàng một cách đầy đủ. Các nguồn lực sẽ bao gồm các công cụ lập kế hoạch trực quan hơn để làm cho quá trình lập kế hoạch và quản lý chương trình hiệu quả hơn; xây dựng một lịch trình chương trình phối hợp bao gồm thời hạn chương trình NRCS và FSA được lên kế hoạch để cung cấp thời gian thích hợp để thực hiện các chương trình; cung cấp kinh phí cho các thỏa thuận với các đối tác bảo tồn để phát triển năng lực giúp cán bộ thực địa của NRCS lập kế hoạch bảo tồn và hỗ trợ kỹ thuật; khuyến khích việc sử dụng các trợ lý chương trình để đảm nhận các công việc hành chính sẽ giúp các nhà lập kế hoạch bảo tồn có thời gian làm việc kỹ thuật. Chúng tôi không thể nói với khách hàng rằng chúng tôi không có thời gian cho họ. Một trong những mục tiêu chính của NCPP là tăng cường năng lực đối tác để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật chất lượng cao tập trung vào khách hàng cho tất cả các khách hàng.

Người nông dân có thể không biết một kế hoạch bảo tồn tốt trông như thế nào; nó không phải là kế hoạch chương trình. Làm thế nào để chúng tôi đo lường nhu cầu nếu nó có thể thấp bởi vì họ không biết những gì có sẵn cho họ?

Nghĩa vụ của đồng đô la là một áp lực đã được đặt lên nhân viên của chúng tôi. Nhưng khi đặt các kế hoạch lại với nhau, chúng tôi phải tập trung vào chất lượng. Đây là lý do tại sao NCPP bắt đầu, để phục hồi quá trình lập kế hoạch. Chúng tôi cũng muốn cung cấp một sản phẩm mà chủ đất sẽ sử dụng để đưa ra quyết định, nhưng cũng sử dụng để đưa ra quyết định đầu tư.