en English

Lợi ích của việc có kế hoạch bảo tồn

Lợi ích của việc có kế hoạch bảo tồn

  • Tăng hiệu quả tổng thể của các hệ thống được khuyến nghị hoặc các thực hành bảo tồn riêng lẻ
  • Thiết lập một lịch trình thực hiện phù hợp với thời gian biểu và nguồn lực của người hợp tác;
  • Cải thiện điểm mấu chốt của người hợp tác
  • Tuân thủ các quy định về môi trường
  • Cải thiện chất lượng nước, đất và không khí
  • Tạo hoặc cải thiện môi trường sống của động vật hoang dã
  • Thích ứng với nhu cầu hoặc mục tiêu thay đổi của người hợp tác
  • Lợi thế tiếp thị thông qua tính bền vững đã được chứng minh