en English

ทำไมต้องได้รับการรับรอง?

เหตุใดฉันจึงควรเป็นผู้วางแผนการอนุรักษ์ที่ได้รับการรับรอง

กระบวนการรับรองผู้วางแผนการอนุรักษ์จัดเตรียมโครงสร้างที่สอดคล้องกันเพื่อสนับสนุนความสามารถทางเทคนิคของจmployees เพื่อดำเนินการวางแผนการอนุรักษ์ การรับรองผู้วางแผนช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับการอนุรักษ์อย่างมีคุณภาพเพื่อจัดการกับปัญหาด้านทรัพยากรวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ที่ดินและการใช้ทรัพยากรทางเทคนิคและการเงินอย่างชาญฉลาด

นโยบายการวางแผนการอนุรักษ์ NRCS GM-180 ตอนที่ 409 เป็นกรอบสำหรับผู้วางแผนในการแสดงทักษะและความรู้ของพวกเขา เป็นมาตรฐานของหน่วยงานในการกำหนดขอบเขตงานที่อนุญาตของพนักงานในการให้ความช่วยเหลือในการวางแผน การกำหนดระดับสำหรับนักวางแผนสำนักงานภาคสนามมี 3 ระดับ ได้แก่ นักวางแผนการอนุรักษ์ผู้ฝึกงาน, ผู้วางแผนการอนุรักษ์ที่ได้รับการรับรองและผู้วางแผนการอนุรักษ์ที่ได้รับการรับรองหลัก

การทำงานผ่านกระบวนการรับรองจะช่วยให้นักวางแผนการอนุรักษ์รับรู้ว่าพวกเขากำลังทำงานในระบบธรรมชาติที่ซับซ้อนและการตัดสินใจเกี่ยวกับพื้นที่หรือข้อกังวลหนึ่งอาจส่งผลกระทบต่อส่วนอื่น ๆ ของการดำเนินการเดียวกันและนอกสถานที่เช่นกัน