en English

ส่งความคิดของคุณ

เราเปิดรับแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงการวางแผนการอนุรักษ์อยู่เสมอ!

เป้าหมายหลักของหุ้นส่วนการวางแผนการอนุรักษ์แห่งชาติคือการส่งเสริมการวางแผนการอนุรักษ์ในระดับท้องถิ่น ไม่ว่าคุณจะมีบทบาทในการวางแผนโดยตรงหรือมีบทบาทในการสนับสนุนคุณอาจอยู่ในฐานะที่จะตั้งข้อสังเกตคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายนี้

โปรดใช้โอกาสนี้เพื่อให้คำแนะนำทีละพื้นที่ หากคุณมีข้อเสนอแนะที่สองสำหรับพื้นที่อื่นให้ส่งแบบฟอร์มนี้อีกครั้งแยกกัน ไม่ว่าข้อเสนอแนะของคุณจะเป็นอย่างไรเราจะส่งต่อไปยังบุคคลหรือกลุ่มที่เหมาะสมและพวกเขาจะพิจารณาข้อดีของการส่งของคุณด้วยความเคารพและดำเนินการตามความเหมาะสม

โปรดทราบว่าปัญหาด้านบุคลากรและมนุษยสัมพันธ์จะไม่ได้รับการจัดการในช่องข้อเสนอแนะนี้

ขอขอบคุณล่วงหน้าที่สละเวลาปรับปรุงกระบวนการวางแผนการอนุรักษ์