en English

Leej Twg Xav Tau Phiaj Xwm?

Leej Twg Xav Tau Phiaj Xwm?

Txhua tus tswv av, tus neeg ua haujlwm, lossis tus tsim khoom muaj lub luag haujlwm tswj hwm cov av ntiag tug, thiab leej twg txaus siab rau kev saib xyuas ntuj, yuav tsum muaj txoj kev npaj kev txuag rau txhua yam khoom uas nws tswj hwm. Cov phiaj xwm no muab cov ntaub ntawv tseem ceeb rau kev txiav txim siab khiav lag luam, thiab muaj ntau cov txiaj ntsig, suav nrog:

  • Tsim cov hnub nyoog siv uas haum rau tus neeg ua liaj ua teb lub sijhawm thiab cov peev txheej
  • Txhim kho cov neeg ua liaj ua teb cov hauv qab
  • Ua raws li cov cai ib puag ncig thiab USDA yuav tsum ua raws
  • Txhim kho tag nrho cov txiaj ntsig ntawm kev siv kev txuag pom zoo
  • Txhim kho cov dej huv ntawm cov av thiab hauv qhov dej
  • Txhim kho cov tsiaj txhu nyob
  • Haum rau kev xav tau hloov los yog cov hom phiaj ntawm kev ua liaj ua teb lossis ranch
  • Kev ua lag luam zoo los ntawm kev ua kom pom kev zoo