en English

Yêu cầu truyền thông

Yêu cầu truyền thông

Nhóm Truyền thông của NCPP cung cấp thông tin kịp thời về quan hệ đối tác lập kế hoạch bảo tồn quốc gia cho các chuyên gia truyền thông. Nhóm Lãnh đạo NCPP sẵn sàng phỏng vấn theo yêu cầu; vui lòng điều phối tất cả các yêu cầu lên lịch và bài viết thông qua Điều phối viên NCPP Stacy Koch.

Tái xuất bản

Các bài đăng blog, bản tin và tài liệu tiếp cận cộng đồng đã xuất bản của NCPP có sẵn để các đối tác của chúng tôi in lại với sự cho phép. Vui lòng liên hệ với một trong các thành viên nhóm truyền thông được liệt kê bên dưới để đảm bảo bạn có thông tin cập nhật, mới nhất.

NCPP tạo đồ họa độc đáo và chụp ảnh kỹ thuật số chất lượng cao, ngoài việc cung cấp liên kết đến các ảnh và đồ họa khác nhau của đối tác. Truy cập trang Tài nguyên Ảnh & Video của chúng tôi để truy cập các liên kết đến những hình ảnh này.

Nhóm Truyền thông NCPP

Kasey Taylor

Đồng Chủ tịch, Nhóm Truyền thông NCPP 

kasey.taylor@usda.gov

Melissa Higbee

Đồng Chủ tịch, Nhóm Truyền thông NCPP

vicepresident@ncdea.org

 

Stacy Koch

Điều phối viên NCPP, Nhóm Truyền thông NCPP

điều phối viên@ncpp.info