en English

Tại sao nó lại quan trọng?

Tại sao nó lại quan trọng

Lập kế hoạch bảo tồn chất lượng cao cung cấp nền tảng cho việc quản lý đất đai có thể biến đổi tương lai của chúng ta bằng cách đưa ra các khuyến nghị từng bước cho chủ đất và người khai thác để cải thiện sức khỏe đất, giảm năng lượng và chi phí đầu vào, quản lý chất dinh dưỡng, cỏ dại và sâu bệnh hiệu quả và hiệu quả hơn, cải thiện đất chăn thả và môi trường sống của động vật hoang dã, và hơn thế nữa!

Nhưng điều này chỉ có thể đạt được nếu chúng ta lập kế hoạch - chỉ khi chúng ta làm việc với từng nông dân và chủ trang trại trên đất của họ để kết nối đất và các tài nguyên thiên nhiên khác mà họ quản lý với các doanh nghiệp kinh doanh mà họ vận hành.